Oirschot in beweging

Bewegen is leuk en gezond!

Wij organiseren en ondersteunen allerlei sport- en beweegprogramma’s voor senioren en voor mensen met een beperking. De Sportcoach is de verbindende factor tussen zorg, welzijn en sport en richt zich vooral op preventie. Nieuwe lokale ideeën kunnen door ons ondersteund worden.

Sportcoach Corné Boot zet zich in om in de gemeente Oirschot zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen.

Meer weten…leg contact met onze Sportcoach

Neem contact op met onze specialisten

Corne Boot Sportcoach team WIJzer Oirschot LEVgroep

Corné
Boot

Sportcoach