WMO Aanvragen

Als je door een ziekte, beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, heb je behoefte aan hulp en ondersteuning. Meestal kun je goed geholpen worden door de mensen om je heen.  Maar soms heb je maatwerk nodig en wil je gebruik maken van de voorzieningen die er bestaan. Je hebt hiervoor een beschikking (besluit) van gemeente Oirschot nodig. Om in aanmerking te komen voor deze hulp op maat, gaan we eerst met je in gesprek.

Welke maatwerkvoorzieningen zijn er?

Je kunt denken aan hulp bij het huishouden, begeleiding bij je dagelijkse activiteiten, maar ook aan een trap- of tillift.

Het doel hiervan is om je te helpen zo lang mogelijk in je eigen huis te kunnen blijven wonen. Tijdens ons gesprek bespreken we welke voorziening voor jou een goede oplossing biedt.

Eigen bijdrage

Voor de meeste hulp of ondersteuning uit de WMO betaal je een eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand in 2024. Wij noemen dit een abonnementstarief. Voor een rolstoel betaal je geen eigen bijdrage.

Belangrijke uitzonderingen: 

  • Ben je getrouwd of heb je een partner? En is minimaal één van jullie nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoef je in 2021 geen eigen bijdrage te betalen.
  • De gemeente kan sommige inwoners in uitzonderlijke situaties vrijstellen van de eigen bijdrage. Bijvoorbeeld bij problematische schulden.
  • Betaal je al een bijdrage voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg binnen het huishouden? Dan betaal je geen eigen bijdrage.
  • Let op! Reis je met de regiotaxi voor een WMO-tarief? Dan betaal je een opstaptarief en een bedrag per gereden kilometer. De vervoerspas vanuit de WMO maakt geen onderdeel uit van het abonnementstarief.

Persoonlijk gesprek

In een persoonlijk gesprek bespreken we wat er precies nodig is. Welke vragen heb je, waardoor zijn deze ontstaan, hoe is de situatie thuis, hoe ziet jouw omgeving er uit? Deze vragen zijn belangrijk om te beantwoorden om bij de juiste oplossing uit te komen. Als uit het gesprek blijkt dat hulp en ondersteuning vanuit de gemeente nodig is, kun je een aanvraag indienen.

Gespreksverslag

Van elk persoonlijk gesprek maken we een gespreksverslag. Hierin schrijven we, samen met jou, op wat we met elkaar hebben besproken. Wij vragen je altijd om het verslag te controleren en ondertekenen. Als we afgesproken hebben dat er een maatwerkvoorziening nodig is, dan geldt het ondertekende gespreksverslag als WMO-aanvraagformulier.

Vooraf informatie geven

Soms is het goed om ons alvast informatie te geven, voordat het gesprek plaatsvindt. Bijvoorbeeld over hulp die je al krijgt of een (behandel)traject dat je hebt doorlopen. Deze informatie kun je aanleveren met een persoonlijk plan. Het persoonlijk plan stel je zelf op en hierin vertel je al iets over jezelf. Je bent niet verplicht om een persoonlijk plan in te vullen.

Wij ontvangen het persoonlijk plan graag zo snel mogelijk nadat je je bij WIJzer hebt gemeld. Dan kunnen we ons goed voorbereiden op het gesprek.

Je kunt de informatie sturen naar:

  • WIJzer  t.a.v. WMO – Oude Grintweg 3b – 5688 MA Oirschot 
  • of geef het af op onze locatie

Contact

Voor vragen of het maken van een afspraak:

Neem contact op met onze specialisten

Marion
Dirx

Consulent WMO
Bertie Greijmans 2024

Bertie
Greijmans

Consulent WMO
Antoinette van Munster LEV Oirschot WMO Consulent

Antoinette
van Munster

Consulent WMO