Datum

Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK)

Inhoud

De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden (Covid-19) te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen en voor wie andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

De TONK wordt onder het juridische kader van de bijzondere bijstand uitgevoerd. Voor Oirschot gebeurt dit door Kempengemeenten maatschappelijke dienstverlening. 

De verwachting is dat je vanaf medio maart 2021 een aanvraag in kunt dienen. Wanneer precies en hoe je een eventuele aanvraag in kunt dienen als inwoner van Oirschot lees je via de website van www.Kempengemeenten.nl.

naar Kempengemeenten.nl