Vrijwilliger bij LEV

Paginasecties
Text

Een groot gedeelte van het werk in de welzijnssector wordt gedaan door vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar en onbetaalbaar. Zo ook bij LEV. Wij zijn erg blij met de ruim 1500 LEV vrijwilligers en we zijn trots op hoe zij mee vorm geven aan het welzijnswerk. Ze zijn steeds vaker het gezicht voor de klant, de handen die helpen. Zonder de belangeloze inzet van onze vrijwilligers is het voor LEV onmogelijk onze maatschappelijke functie goed uit te oefenen.

Soms duidelijk zichtbaar, maar vaker nog als stille kracht op de achtergrond dragen onze vrijwilligers bij aan een sociale, betrokken en levendige samenleving.

Vrijwilligers zijn een volwaardig onderdeel van onze organisatie. Als LEV investeren we in het vinden en binden van vrijwilligers. We hebben een duidelijk vrijwilligersbeleid. We bieden cursussen aan zodat onze vrijwilligers goed toegerust zijn voor hun taak. 

 

Vrijwilliger worden bij LEV?

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERS LEV

Declaratieformulier vrijwilligers