Datum

Aanvraag Energietoeslag 2023

Inhoud

Inwoners met een laag inkomen in 2023 kunnen een Energietoeslag van €1300 aanvragen. Als u al bekend bent bij de gemeente bijvoorbeeld omdat u ook in 2022 energietoeslag kreeg, dan heeft u mogelijk de Energietoeslag al ontvangen in december. 

 

Heeft u nog geen Energietoeslag 2023 ontvangen? 

Maar denkt u dat u daar wel recht op heeft vanwege uw lage inkomen? Dan kunt u een aanvraag indienen. U heeft hiervoor tot 1 juli 2024 de tijd. U vindt het aanvraagformulier en alle aanvullende informatie op de website van MD. Voor vragen kunt u contact opnemen met Maatschappelijke Dienstverlening via: Telefoon: 0497-745544 of e-mail: md@kempengemeenten.nl

Wat is een laag inkomen? 

Een laag inkomen is lager dan 120% geldende bijstandsnorm. Voor alleenstaanden tussen 21 jaar en AOW-leeftijd is dat netto € 1.386,95 (norm zonder vakantietoeslag). Voor een (echt)paar tussen 21 jaar en AOW-leeftijd is dat netto € 1.981,34 (norm zonder vakantietoeslag). Een overzicht van alle normbedragen (ook inclusief vakantietoeslag) vind je op de website van gemeente De Kempen

Wilt u hulp het aanvragen van de energietoeslag? 

Neem dan contact op met WIJzer: Oude Grintweg 3b, Oirschot, 0499 33 51 42, of via e-mail: info@wijzer-oirschot.nl

Wie heeft de toeslag al ontvangen? 

Als u bij Maatschappelijke Dienstverlening bekend bent, bijvoorbeeld omdat u in de maand september een bijstandsuitkering ontving of als u de energietoeslag 2022 heeft ontvangen, dan heeft u mogelijk in december 2023 de energietoeslag automatisch op uw bankrekening ontvangen. U heeft hierover dan ook een brief ontvangen U kunt op uw bankrekening controleren of dit ook klopt. Als u nog geen energietoeslag heeft ontvangen en u denkt wel recht te hebben, dan kunt u deze alsnog aanvragen.