WMO voorzieningen

De meeste mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Soms is daar ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld vanwege ouderdom, een handicap of ziekte.

Gelukkig zijn er vaak familieleden, buren of vrienden die een handje willen helpen. Als deze hulp niet voldoende is, dan kan gemeente Oirschot ondersteuning bieden.

Dit is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Resultatenkaart