Datum

Informatieavond Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling

Inhoud

Bij een vermoeden dan wel constatering van huiselijk geweld, kinder- maar ook ouderen mishandeling kan men gebruikmaken van de Meldcode huiselijk geweld. Zowel voor vrijwilligers als inwoners is informatie over de meldcode van belang. 

Ondanks alle aandacht voor de aanpak van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling blijkt het bespreekbaar maken vaak heel lastig. Verontrustende situaties worden daardoor vaak te laat of zelfs helemaal niet op de juiste plaats gemeld. 

WIJzer Oirschot organiseert een informatieavond voor inwoners en vrijwilligers uit de gemeente Oirschot. Je leert de signalen van geweld en mishandeling herkennen en leert wat je met deze signalen kunt doen. 

De informatieavond vindt plaats op dinsdag 12 oktober a.s. van 19.00-21.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan de avond, aanmelden is wel nodig. 

meer informatie en aanmelden