Dappere Dino's

Inhoud

Doelstelling
Kinderen reageren vaak met intens verdriet op het uit elkaar gaan van hun ouders. Ook de angst om alleen gelaten te worden, hoop op een verzoening tussen de ouders, heimwee naar hoe de situatie eerst was, boosheid, schuldgevoelens en misvattingen komen veel voor. Hieraan besteedt Dappere Dino's bewust en op een speelse manier aandacht.

De twee meest belangrijke doelstellingen van Dappere Dino's zijn: 
- Het ervaren van steun van leeftijdgenootjes die hetzelfde meemaken om zo de spanning van de scheiding te verminderen. 
- Het leren van vaardigheden in probleem oplossen zodat kinderen beter om kunnen gaan met gevoelens na de scheiding.

Inhoud
Dappere Dino's bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van maximaal een uur. In een groep zitten minimaal 3 en maximaal 7 kinderen en de groep komt na schooltijd bij elkaar. Ouders worden geïnformeerd en betrokken, tijdens de individuele intake; op een facultatieve groepsbijeenkomst; middels nieuwsbrieven en bij de individuele eindevaluatie. 
We creëren een veilige sfeer en gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie van de kinderen. 
Met hulp van een handpop Rex de dino en elkaar, ontdekken kinderen dat ze geen schuld hebben aan de scheiding, leren ze verschillende gevoelens die je kan ervaren onder woorden te brengen en oefenen ze eenvoudige manieren om problemen op te lossen. Bijvoorbeeld als je jarig bent en je eigenlijk wilt dat papa èn mama erbij zijn. Welke gevoelens kan je dan hebben? Hoe hebben andere kinderen in de groep dit al ervaren? Wat zou je aan je ouders kunnen vragen?

Data
28 maart 
4 april 
11 april 
18 april  (19.00 - 20.30 uur ook ouderavond) 
16 mei 
23 mei
30 mei
6 juni
13 juni
en 20 juni 
Steeds op donderdag van 15.30 - 16.30 uur
Afsluitende oudergesprekken op Donderdag 27 juni / 4 juli

Trainers
Josca Verhoeven (LEVgroep) & Corina van Aarle (Lumens)

 

Bedoeld voor
Kinderen uit de gemeente Oirschot en Best in de leeftijd van 6-8 jaar (groep 3-4) van wie de ouders gescheiden zijn.
Start
28 maart / 15.30-16.30 uur

Locatie
Kindcentrum Bricks
Johannes Verleunstraat 29 BEST
Inschrijfformulier